Ik wil u helpen voorwaarden te scheppen om een actieve levensstijl te behouden en/of te bevorderen. Dat betekent dat er in de praktijk aandacht is voor curatieve zorg: het verhelpen van blessures/klachten en dat er aandacht is voor preventie: het voorkomen van blessures.
Als de mogelijkheid tot lichamelijk actief bezig zijn er even niet is, kan dat immers leiden tot stress en frustraties. Omgekeerd kan een actieve leefstijl veel lichamelijke klachten voorkomen.

Met andere woorden: kom en blijf in beweging!